Forord

Velkommen til Grænselandsudstillingen [20]21.
Hver for sig og sammen.
En jubilæumsudstilling i en coronatid.

Om Kataloget fra 1970, 1995 og [20]21 og Grænselandsudstillingens 50-års jubilæum.
Årets katalog er en katalogavis, der markerer Grænselandsudstillingens 50-års jubilæum, som skulle have været afholdt sidste år. Kataloget peger med sin form tilbage til kataloget ved sammenslutningens første udstilling i 1970 og til 25- året i 1995, der begge havde form som en avis. I 1970 skrev den sønderjyske forfatter Gynther Hansen på forsiden af katalogavisen: ”Indtil nu har Nordslesvig i kunstnerisk henseende været et tomrum. De få kunstnere, der har boet der, har ført en isoleret og upåagtet tilværelse. Hele befolkningens energi har været investeret i nationalitetskampen.”
Katalogavisen [20]21 indeholder en liste over de over 300 navne på danske og tyske kunstnere, medlemmer såvel som gæsteudstillere, Grænselandsudstillingen har bragt til Aabenraa, Sønderjylland og grænseegnen siden starten i 1970. Listen viser på den måde, at der via Grænselandsudstillingen er sket en frugtbar udvikling siden 1970. Den føjer på den måde også et nutidigt og fremtidigt blik på udstillingens betydning for kunstlivet i grænselandet.

Om årets udstilling og parantesen i [20]21
[20]21- Parentesen rundt om tallet 20 fortæller, at Grænselandsudstillingen afvikles i 2021, men parentesen omkring tallet 20 viser også hen til det faktum, at Kunstnersammenslutningen i 2020 skulle have afholdt jubilæumsudstilling,
i Sønderjyllandshallen. Denne blev aflyst i sin traditionelle fysiske form grundet den verdensomspændende pandemi.

Om Grænselandsudstillingen i 2020
Kunstnersammenslutningen lå ellers ikke på den lade side i det egentlige jubilæumsår 2020. Gruppen havde en stor udstilling på Museumsberg i Flensborg, Grænse Grenze Granitsa, der blev åbnet i 2019, men først sluttede 2. februar 2020.
Direktør på Museumsberg, Michael Fuhr skrev i kataloget, der ledsagede udstillingen, at kunstnerne dermed kom til orde før historikerne i hundredåret for 1920. Udstillingen flyttede til Museet Holmen i Løgumkloster, hvor den nu med ”coronalogik” måtte åbne, lukke, og genåbne hen over sommeren. Udstillingen på Holmen varede dermed fra 15. februar til 9. august 2020. Den skulle i august flytte til Thisted/Nykøbing og være en del af Kulturmødet Mors 2020, men
denne del af turneen måtte aflyses grundet coronaen.

Ligeledes måtte Grænselandsudstillingen med stor ærgrelse aflyse den traditionelle udstilling i Sønderjyllandshallen, hvor jubilæet skulle fejres. Derfor besluttede sammenslutningen, at der skulle gøres noget alternativt i slutningen af 2020. For det første ville den takke sine mangeårige støtter, Kunstkredsen, med en kunstgave til alle medlemmer. For det andet ville den åbne en net-udstilling med mulighed for køb af kunst i 2020 trods coronaen. Begge tiltag blev præsenteret på et pressemøde i Sønderjyllandshallen 2. oktober 2020, hvor alle bar mundbind, sprittede hænder og holdt afstand. Værket af gæsteudstilleren Hanne Ida Helstrup, ”10. juli 1920” blev efterfølgende afhentet af mange medlemmer i Sønderjyllandshallen, og både Aabenraa Kommune og private personer indkøbte værker på net-udstillingen, inden den lukkede ned igen i december 2020.

Om ”Grænselandsudstillingen 50 år” Museum Sønderjylland 2020-2021
Grænselandsudstillingens jubilæum blev og bliver også fejret af Museum Sønderjylland 2020 – 2021, på Kunstmuseet Brundlund Slot. Museet har en rig samling af værker opkøbt på Grænselandsudstilllingen siden starten i 1970. ”Grænselandsudstillingen 50 år” blev åbnet d. 30. juni 2020 og varer helt til 24. oktober 2021. Den viser værker fra samlingen af udvalgte medlemmer og gæster, der repræsenterer Grænselandsudstillingen, og kan med fordel ses samtidig med Grænselandsudstillingen[20]21. (Udstillingen blev åbnet uden fernisering og har naturligvis også været coronalukket.)

Om Grænselandsudstillingen som udstillingsform.
Hvorfor så sætte parentes om tallet [20], når vi skriver tallet for dette års udstilling [20]21. Året 2020 blev i bakspejlet og trods coronaen jo trods alt et ret så aktivt år for Grænselandsudstillingen. Alligevel manglede der noget helt centralt, der berettiger parantesen, nemlig udstillingen i Sønderjyllandshallen. Kunstnersammenslutningen Grænselandsudstillingen er som koncept en kunstnerstyret sammenslutning, der værner om at give medlemmer og de udvalgte gæsteudstillere mulighed for at præsentere værker, som de selv udvælger til årets udstilling lige fra atelieret.
Den lader sig meget gerne kuratere på museumsudstillinger og øvrige særudstillinger, men grundlæggende er det vigtigt, at der også findes en udstillingsform, hvor kunstnere frit kan udstille egne eksperimenter og se, hvor de fører hen. Den er måske grøftekanten, som nogle mener burde luges inden udstillingen. Men med grøftekanten sikrer man nok en bredere variation og større ”biodiversitet” i kunsten og kunstlivet, som tiden og historien senere kan luge ud i.
Læs gerne om kunstnersammenslutningen som udstillingsform på www.kunstdebatten.dk/kunstudstillingernes/ og www.gronningen.dk/debat/

Om Grænselandsudstillingen [20]21
Grænselandsudstillingen [20]21 består både af den klassiske udstilling i Sønderjyllandshallen og af en udstilling på den anden side af grænsen i Flensborg, på Dansk Centralbibliotek i Flensborg.
I Sønderjyllandshallen er der som noget særligt i år en lille udstilling i udstillingen, kaldet Coronaboxen. Der vil et udvalg af kunstnerne vise værker inspireret fra denne særlige tid og tilstand og generelt markere, hvor vigtig coronaen har været og stadig er for os alle. Læs om udstillingen senere i kataloget på side ….
 
En anden særudstilling i udstillingen bliver en jubilæumsophængning med værker af 10 kunstnere, der ved deres død var medlemmer af Grænselandsudstillingen. Deres værker er en levende erindring og fejring af det aflyste jubilæum i 2020.
I Flensborg vises en temaudstilling, hvor medlemmer og gæster bidrager med 2 værker hver.

I år udstiller Eva Ammermann, Rasmus Bjørn, Søren Brøgger, Ken Denning, Menno Fahl, Iris Fridriksdottir, Ole Prip Hansen, Markus Herschbach, Elmar Jacob, Cora Korte, Jesper Kristiansen, Morten Krogsgård, Hans Lembrecht Madsen, Thomas Lunau, Tine Bay Lürssen, Jes Mogensen, Søren Møller, Monika Heide Poulsen, Inka Sigel, Bente Sonne, Kristian Vodder Svensson, Dan Thuesen, Jacob Tækker og Nils Vollertsen.

Årets gæstekunstnere fra Danmark: Kaare Golles, Soley Ragnársdottir, Hanne Ida Helstrup og Ragnar Stefansson. Fra Tyskland kommer Uschi Koch, Barbera Engel, Martina Benz og Lena Kaapke. Med blandingen af de faste udstillere og mange gæsteudstillere får publikum indsigter i den kunstneriske proces på den lange bane samt et indblik i, hvad der sker andre steder på kunstscenen ikke mindst i de nye generationer.

Afsked med to af Grænselandsudstillingens kunstnere
Grænselandsudstillingen har i 2020 og 2021 taget afsked med to medlemmer af sammenslutningen,Aage Schmidt og Maria Lüders Hansen, der begge har præget udstillingen gennem mange år. De bliver mindet ved en ophængning på Grænselandsudstillingen. Æret være deres minde.

Bente Sonne
Formand for Grænselandsudsillingen

Om Grænselandsudstillingens historie:
Der henvises til kataloget fra 2010.
Kataloget fra 2010 kan tilsendes digitalt v. henvendelse til bente_sonne@hotmail.com
Kataloget fra 2020 kan evt. læses på Grænselandsudstillingens hjemmeside www.graenselandsudstillingen.dk