Grænselandsudstillingen (20)21

Kunstnersammenslutningen Grænselandsudstillingen udstiller i 2021 på Centralbiblioteket i Flensborg, i Sydslesvigs danske Kunstforenings regi.
Vi har givet udstillingen titlen: "Grænselandsudstillingen (20)21"
 
(20) var året, hvor vi egentlig ville have fejret vores 50 års-jubilæum som grænseregional dansk-tysk kunstnersammenslutning, men som aflystes pga. corona-krisen. I den fortløbende udstillingsrække sattes der således en parentes om Grænselandsudstillingen i 2020, hvilket vi viser med vores 1. del af titlen "(20)", mens vi med vores 2. del "21" markerer, at vi nu i 2021 både fortsætter og tager fat på en frisk!
 
"(20)" blev derved anledningen til at se tilbage på Grænselandsudstillingen, mens "21" er det, der sker her og nu i udstillingen.
Dette, det retrospektive og det aktuelle, vil vi billedliggøre i Flensborg ved, at hver af de danske og tyske kunstnere selv vælger et ældre værk, dvs. et fra før 2020, og et helt nyt værk, dvs. et fra 2020/21. Hver kunstner (fast medlem eller inviteret gæst) afgør selv, hvilket før- og hvilket efter-værk han vil vise på udstillingen, der således ikke kurateres. Vi understreger derved, at kernen i Grænselandsudstillingen er det kunstnerstyrede, kunstnerorganiserede og kunstnerselvbestemmende.
 
I hvor høj grad er vi et spejl af de strømninger, der siden 1970 har været i dansk og tysk kunst? I hvor høj grad er vi samtidige og i hvor høj grad traditionsbærere? Mht. det kan vi bl.a. måle os på de danske og tyske gæster.
Ved udstillingen af de to valgte værker fra hver kunstner anlægger hver enkelt et retrospektivt og et momentant nutidigt blik på sig selv, hvorved der samlet tegnes muligheden for et indblik i den grænseregionale kunstnersammenslutning, ikke kun i den enkelte kunstners udvikling.
 
Download den officielle invitation her.