Om Grænselandsudstillingen

Grænselandsudstillingen blev oprettet på initiativ af lærer Jakob Gormsen, Aabenraa og maleren Erik Lagoni Jacobsen, København dengang medlem af sammenslutningen Decembristerne. Arbejdsgruppen blev herefter udvidet med maleren Harald W. Lauesen, Bodum og lektor ved det tyske gymnasium Hans Jürgen Nissen, Aabenraa.
Se medlemmernes værker her.
 
På udstillingen i Aabenraa inviteres danske og tyske kunstnere som gæsteudstillere. Gæster inviteres af det til enhver tid siddende gæsteudvalg. Et gæsteudvalg sidder normalt 1 år ad gangen. Se gæsteudstillernes værker her.
 
Der arrangeres hvert år en udstilling i Aabenraa. Desuden udstilles der lejlighedsvis andre steder i Danmark og Tyskland. Grænselandsudstillingen har desuden en kunstkreds for alle interesserede. Henvend dig om medlemsskab af kunstkredsen her.