Firmaer kan afskrive på kunst

Der kan alene afskrives på original kunst - ikke på reproduktioner. Anskaffelsen skal være et førstegangskøb, dvs. et kunstværk skal erhverves direkte af kunstneren på Grænselandsudstillingen, der sælger værket på vegne af kunstneren.
 
Kunstværker, der ophænges eller opstilles og kan flyttes, skal afskrives som driftsmidler. Det betyder, at der nu kan afskrives med op til 25% om året. Der er mulighed for straksafskrivning af mindre anskaffelser på indtil 10.000,- kr. (2002-beløb).
 
Kunstværker, der er fastnaglet eller fastgjort til bygningen eller dens nære omgivelser (f.eks. store skulpturer eller vægrelieffer) afskrives efter reglerne for bygninger med maksimalt 5% om året. Her er der ikke mulighed for straksafskrivning.
 
De nævnte afskrivningsregler gælder kun, når kunstværket placeres i bygninger eller på arealer, der anvendes til erhvervsmæssige formål.