Tak til virksomheder og fonde

Grænselandsudstillingen har i 2018 modtaget støtte fra:
 
Statens Kunstfond
Aabenraa Kommune
Fabrikant Mads Clausens Fond
4 Sønderjyske Kommuner
Haderslev Stiftsbogtrykkeri
Aabenraa Kunst & Musikforening