Forord

Velkommen til Grænselandsudstillingen 2018
 
I november 2017 udstillede en af Danmarks mest anerkendte kunstnersammen-slutninger, Grønningen, i Den Frie Udstillingsbygning, København. Kunstkritikeren Mathias Kry- ger skrev en anmeldelse i Politiken med overskriften, ” Hvad vil I os Grønningen?”
 
Endnu en gang blev en kunstnersammenslutning kritiseret for at stritte i alt for mange retninger. På Grønningens hjemmeside er der en debatside (http://www.gronningen.dk/ debat). Her tager billedhuggeren og formand Bjørn Poulsen og billedkunstner Ib Monrad Hansen til genmæle. Hver på deres måde får de ridset deres egne positioner op i forhold til Mathias Kryger.
 
Bjørn Poulsens overskrift er: “Hvorfor er værket ikke nok?”. Hans konklusion er: ”Vi modtager gerne kritik, men vi håber at Grønningen fremover ikke vil blive bedømt på fraværet af tematiske koncepter, vi ingen intentioner har om at forfølge, men i stedet på det vi faktisk forsøger; at skabe et værdigt åndehul for kunstnernes værker i al deres indbyrdes forskellighed.”
 
Ib Monrad Hansen skriver: ”Det er klart, at en så åben struktur afstedkommer et til tider kaotisk udtryk, men det står vi ved. Uden at slå for hårdt på analogien mellem verden og kunsten, kan man jo heller ikke ligefrem påstå, at verden fremstår særligt ordnet. Andre udstillingsformer kan så med succes tage sig af at kuratere stramt ud fra tematikker eller særlige formelle præferencer, hvor kunstnere og værker instrumentaliseres i en overordnet intention, der som regel har et institutionelt ophav.” Så er der endnu engang gang i debatten om synet på kunstnersammenslutningernes udstillinger, kvalitet, formål og værdi på kunstscenen i dag mm.
 
Kunstnersammenslutningen Grænselandsudstillingen tilbyder ligesom Grønningen en gang om året en åbent struktureret udstilling i Sønderjyllandshallen, hvor hver kunstner viser, hvad han eller hun lige nu er optaget af. Samtidig har sammenslutningen, som de øvrige år, inviteret en række gæster fra både Danmark og Tyskland. 5 tyske og 4 danske i år. Kunstnersammenslutningen bevæger sig hele tiden, selv om der også er velkendte navne og udtryk.
 
Årets gæsteudvalg har inviteret Maike Sander, Imme Feldmann, Nina Brauhauser, Verena Freyschmidt, Silke Stor- johann fra Tyskland. Fra Danmark deltager Hans Oldau Krull, Søren Hüttel, Lars Heiberg og Claes Otto Jennow. Vi håber, at Grænselands-udstillingens besøgende vil få mange ne kunstoplevelser - ikke mindst fra årets gæsteudstillere.
 
Bjørn Poulsen, skriver om publikums oplevelser på kunstnersammenslutningerne: ”Tilsyneladende har publikum heller ikke det store problem med denne mangfoldige udstillingsform. Der sættes pris på en kvalitativ sortering, men få lader til at efterlyse de oppustede og postulerende udstillingskoncepter, som kunstlivet allerede er så fyldt af.”
 
I Grænselandsudstillingen er formen dog hele tiden til debat og diskussion. Og nogle af samtalerne resulterer også i mere tematiske udstillinger. I år deltager både gæster og medlemmer i udstillingen "EN KUNSTNER TO UDTRYK/ EIN KÜNSTLER ZWEI AUSDRÜCKE". Udstillingen kurateres i det danske mindretals kulturhus i Flensborg, ”Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig”. Vi håber, at mange stamgæster fra Sønderjyllandshallen vil køre over grænsen til Flensborg for at se Grænselandsudstil- lingen i en ny form og give deres mening til kende. Der er fernisering 6. september kl. 19.30.
 
Grænselandsudstillingen er altid på vej.
 
Bente Sonne
Formand