Organisation

Bestyrelsen:
Bente Sonne (formand)
Ole Prip Hansen
Thomas Lunau
Ole Jøker Nissen (fra støttekredsen)
Susanne Mørk (fra støttekredsen)
 
Gæsteudvalget 2013/14:
Bente Sonne
Jesper Kristiansen
Menno Fahl
 
Katalogudvalget 2014:
Søren Møller
Jesper Kristiansen
 
Ophængningsudvalget 2014:
Thomas Lunau
Jesper Kristiansen
Dan Thuesen
 
Opbygningsudvalget 2014:
Søren Møller
Hans Lembrecht Madsen
Markus Herschbach
 
Nedtagningsudvalget 2014:
Søren Brøgger
Kristian Vodder Svensson
Rasmus Bjørn
 
Markedsføringsudvalget 2014:
Bente Sonne
Søren Møller
Hans Lembrecht Madsen
Markus Herschbach